Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viaoll oll
2323 1edc
Reposted frompsychosis psychosis viachief chief

June 28 2015

3667 f063
Reposted fromsectum-sempra sectum-sempra viastraggler straggler

June 24 2015

3997 9a0f
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem
Ale wieczorami samotność wsadza im paluchy pod żebra.
— Teresa Ewa Opoka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"

June 09 2015

April 09 2015

6619 95fe 500
26.
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie viatwice twice
O najważniejszych sprawach najtrudniej opowiedzieć. Są to sprawy, których się wstydzisz, ponieważ słowa pomniejszają je - słowa powodują, iż rzeczy, które wydawały się nieskończenie wielkie, kiedy były w Twojej głowie, po wypowiedzeniu kurczą się i stają się zupełnie zwyczajne. Jednak nie tylko o to chodzi, prawda? Najważniejsze sprawy leżą zbyt blisko najskrytszego miejsca twej duszy, jak drogowskazy do skarbu, który wrogowie chcieliby ci ukraść. Zdobywasz się na odwagę i wyjawiasz je, a ludzie dziwnie na ciebie patrzą, w ogóle nie rozumiejąc, co powiedziałeś, albo dlaczego uważałeś to za tak ważne, że prawie płakałeś mówiąc. Myślę, że to jest najgorsze. Kiedy tajemnica pozostaje niewyjawiona nie z braku słuchacza, lecz z braku zrozumienia.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

April 07 2015

3742 6054 500
Reposted fromikillorigami ikillorigami viaskrzydlata skrzydlata

April 02 2015

1247 2909 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viamolkoholic molkoholic
9100 5e37 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatwice twice

March 31 2015

Jestem takim typem człowieka: muszę zakładać najgorsze, żebym umiała wytworzyć w sobie system obronny, dzięki któremu później łatwiej zniosę, gdyby się to urzeczywistniło.
— Daniel Glattauer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
I cóż, powinieneś był o mnie walczyć. Nie jak bohater, nie jak facet, nie jak „prawdziwy mężczyzna”, tylko ktoś, kto ufa swoim uczuciom.
— Daniel Glattauer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 26 2015

(...) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Hłasko

March 22 2015

A z pustką, którą w sobie nosisz, gdzie do tej pory zaszłaś?
— Licia Troisi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Ale ja potrzebowałam Cię, nieznośnie. Potrzebowałem Twojego życia, aby rozbudzić moje, potrzebowałem Twojego uwielbienia, aby poczuć, że jeszcze coś dla kogoś znaczę.
— Licia Troisi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Nocą wszystko jest bardziej. Boli bardziej, czujesz bardziej, myślisz bardziej, umierasz bardziej. Bardziej nie masz sił.
— Marta Kostrzyńsk
Reposted frompesy pesy

March 21 2015

We need women who are so strong they can be gentle, so educated they can be humble, so fierce they can be compassionate, so passionate they can be rational and so disciplined they can be free.
— Kavita Ramdas
Reposted fromverronique verronique viainmyveins inmyveins

March 19 2015

Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromhormeza hormeza viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl